Novice


Novice

Nadaljevanje visokih mesečnih nihanj cen, dolgoročna inflacija ostaja stabilna

Po danes objavljenih podatkih SURS so se cene življenjskih potrebščin maja povišale za 1,2 %, kar pa ni vplivalo na dvig dolgoročne ravni cen, saj povprečna inflacija ostaja stabilna na ravni 2,5 %.

Po deflaciji v prvih dveh mesecih leta je to tretji zaporedni mesečni dvig cen, tako da skupen dvig cen v prvih petih mesecih letos znaša 2,5 %, kar je le desetinko odstotne točke več kot v istem obdobju lani.

K majskemu povišanju cen so največ prispevale višje cene goriv, ki so bile rezultat ponovnega naraščanja cen nafte na svetovnem trgu, ter dvig cen sezonskih proizvodov in storitev, predvsem hrane, obleke in obutve ter počitnic. Prispevek cen hrane je tako v petih mesecih letos približno enkrat večji kot v istem obdobju lani. Kot je poudaril Boštjan Vasle z UMAR »je v tem trenutku prezgodaj za oceno, ali se bo visoka rast cen hrane nadaljevala ali pa gre za kratkotrajne posledice neugodnih razmer v začetku leta. Se pa cene hrane povišujejo tudi v drugih članicah evro območja. Na povečan vpliv cen hrane na gibanje cen v evro območju v zadnjih analizah opozarja tudi Evropska centralna banka.«

Na UMAR tudi ugotavljamo, da dolgoročnejša gibanja cen ostajajo stabilna, saj se povprečna inflacija že od začetka lanskega leta ohranja na ravni 2,5 %. Poleg tega stabilna osnovna inflacija, to je kazalnik, ki najbolje odraža vpliv ekonomskih politik vlade in centralne banke, kaže, da so ključne ekonomske politike še naprej naravnane k ohranjanju stabilne rasti cen. Boštjan Vasle ob tem dodaja, da »zaradi dejstva, da se cene povišujejo zaradi zunanjih in sezonskih dejavnikov, še ni smiselno spreminjati usmeritev vlade na področju politike cen.«

Back