Novice


Novice

Jesenska napoved 2019: Gospodarska rast se bo letos umirila, prihodnje leto bo ostala podobna

Gospodarska rast se bo letos umirila na 2,8 % in bo v prihodnjih dveh letih ostala podobna. Letošnja umiritev rasti bo predvsem odraz upočasnitve gospodarske rasti v trgovinskih partnericah in poslabšanja pričakovanj do konca leta. Ti dejavniki se bodo najbolj odražali v nižji rasti bruto investicij ter občutnejšem negativnem prispevku menjave s tujino, hkrati pa bo rast zasebne potrošnje ostala razmeroma visoka. Upoštevajoč trenutne napovedi gospodarske rasti v trgovinskih partnericah, bo rast BDP prihodnje leto ostala podobna. Ob nadaljnji zmerni rasti izvoza se bo še naprej krepila tudi domača potrošnja. Med tveganji za uresničitev napovedi prevladujejo negativna tveganja v mednarodnem okolju, nekatera so se v zadnjih mesecih še okrepila. V primeru njihove uresničitve bi bila gospodarska rast lahko nižja, kot napovedujemo v osrednjem scenariju. To so ključne ugotovitve Jesenske napovedi gospodarskih gibanj, ki smo jo danes predstavili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.

Izdatkovna struktura BDP

 

»Predvsem zaradi upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah in poslabšanja obetov do konca leta, ki vplivajo na izvoz in investicije zlasti izvoznega sektorja, je napoved za letošnje leto za 0,6 o. t. nižja kot spomladi in znaša 2,8 %,« je podatek o gospodarski rasti pojasnila Maja Bednaš, direktorica UMAR.

V prihodnjih dveh letih bo gospodarska rast ostala podobna (3,0 % in 2,7 %). Pri tem bo prihodnje leto nanjo pozitivno vplivalo šest delovnih dni več. Upoštevajoč prevladujoče napovedi gospodarske rasti v trgovinskih partnericah v prihodnjem letu, ohranjamo še naprej zmerno rast izvoza, ki pa se bo upočasnila, v tem smo upoštevali postopno poslabšanje stroškovne konkurenčnosti zaradi višje rasti stroškov dela na enoto proizvoda kot v trgovinskih partnericah.

K ohranjanju solidne rasti v napovednem obdobju bo pomembno prispevala domača potrošnja, ki jo bosta podpirala nadaljevanje razmeroma ugodnih gibanj na trgu dela in nadaljnja rast investicij, zlasti gradbenih.
 
Rasti zasebne in državne potrošnje se bosta sicer postopoma upočasnili, v veliki meri predvsem zaradi nižje rasti zaposlenosti. Po letošnjem pospešku se bo upočasnila tudi rast uvoza, vendar bo ob solidni rasti domače potrošnje ostala višja od rasti izvoza. Prispevek menjave s tujino k rasti BDP bo zato ostal negativen, a v manjši meri kot letos.
 
Med tveganji za uresničitev napovedi, zaradi katerih je lahko gospodarska rast nižja kot napovedujemo v osrednjem scenariju, tudi tokrat prevladujejo negativna tveganja v mednarodnem okolju. »Ker so ta precejšnja, smo pripravili še napoved za alternativni scenarij. Po tem scenariju, ki za tuje povpraševanje predpostavlja za 2 o. t. nižjo rast v letu 2020 in za 1 o. t. nižjo rast v letu 2021 kot v osnovnem scenariju, bi bila rast BDP prihodnje leto malo pod 2 %, v letu 2021 pa 2 %,« še dodaja Maja Bednaš.

Back