Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 8. do 12. julija 2019: izvoz in uvoz blaga, predelovalne dejavnosti, obseg cestnega in železniškega blagovnega prometa

Aktivnost izvozno usmerjenega dela gospodarstva ostaja na visoki ravni. Izvoz blaga in proizvodnja predelovalnih dejavnosti se ohranjata blizu ravni doseženih po precejšnjem skoku na začetku leta. Visok ostaja tudi obseg cestnega blagovnega prometa, železniški pa se je v prvem četrtletju izraziteje povečal.

Obseg zunanjetrgovinske menjave ostaja na visoki ravni tudi na začetku drugega četrtletja. Po umirjenih gibanjih v zadnjih mesecih se je maja realni izvoz blaga ponovno izraziteje povečal, uvoz pa ostal visok. V prvih petih mesecih je bil izvoz medletno večji za 9,8 %, večji je bil v vseh glavnih skupinah proizvodov. K njegovi rasti so največ prispevale tehnološko zahtevnejše panoge, predvsem izvoz medicinskih in farmacevtskih proizvodov, ki predstavljajo skoraj 12 % izvoza blaga. Rast uvoza je bila v tem obdobju 11,2 odstotna, zaznati pa je bilo večja nihanja med posameznimi meseci, za katera ocenjujemo, da so povezana predvsem z večjo trgovsko in distribucijsko aktivnostjo pri medicinskih in farmacevtskih proizvodih.

Obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti se giblje blizu ravni, ki jo je dosegel po skoku na začetku leta. V prvih petih mesecih je bil za 4,6 % večji kot v enakem obdobju lani. Največ k rasti prispevajo visoko tehnološko zahtevne panoge, ob nadaljnji rasti proizvodnje IKT opreme predvsem (po naši oceni) farmacevtska industrija. Proizvodnja je medletno višja tudi v večini ostalih panog, podobna pa ostaja v proizvodnji motornih vozil in nekaterih srednje nizko tehnološko zahtevnih panogah vpetih v globalne verige vrednosti, predvsem v avtomobilsko industrijo.

Obseg cestnega blagovnega prometa se je v prvem četrtletju 2019 zmanjšal, obseg železniškega pa povečal. Na visoki ravni ostaja obseg cestnega prevoza po tujini, ki je medletno višji za več kot desetino, pri cestnih prevozih, ki potekajo vsaj delno po Sloveniji, pa je rast pol manjša. Medletna rast izvoznih prihodkov cestnega prometa se je sicer znižala, a je še vedno 16-odstotna. V železniškem blagovnem prometu, kjer je rast ob majhnem številu prevoznikov in dinamiki enkratnih poslov manj stanovitna, se je po daljšem zastoju obseg prevozov v zadnjih dveh četrtletjih spet povečal, medletna rast izvoznih prihodkov pa je dosegla 18 %.