Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 6. do 10. julija 2020: izvoz in uvoz blaga, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, promet elektronsko cestninjenih vozil in poraba elektrike

Kazalniki gospodarske aktivnosti so še vedno precej nižji kot v enakem obdobju lani, se pa, po aprila doseženem dnu, postopno izboljšujejo. Ob sproščanju zajezitvenih ukrepov ter postopnem oživljanju proizvodnje v Sloveniji in naših glavnih trgovinskih partnericah, sta se obseg predelovalnih dejavnosti in blagovna menjava maja nekoliko povečala. Podatki o prometu tovornih vozil in porabi elektrike pa nakazujejo, da se je medletni padec gospodarske aktivnosti v juniju in začetku julija nadalje zmanjšal.

Medletni upad blagovne menjave je bil maja nižji kot aprila; največji je bil še naprej z državami EU. K nižjemu upadu izvoza blaga je maja prispevalo predvsem sproščanje zajezitvenih ukrepov ter postopno oživljanje proizvodnje v Sloveniji in naših glavnih trgovinskih partnericah. Od začetka širitve epidemije v Evropi se je najbolj znižal izvoz v države EU (medletno za skoraj 30 %, najizraziteje aprila), predvsem v Italijo, Francijo in Nemčijo. Izvoz se je zmanjšal po vseh glavnih skupinah proizvodov, najbolj pa izvoz cestnih vozil in sestavnih delov ter električnih strojev in naprav. Od začetka širitve epidemije je, kljub povečanju v maju, opazno upadel tudi uvoz. K temu so prispevala občutno slabša pričakovanja glede naročil in zmanjšanje proizvodnje, investicij v opremo in stroje ter potrošnje gospodinjstev.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je maja s sproščanjem zajezitvenih ukrepov okrevala, a ostala precej nižja kot pred epidemijo. Ob vnovičnem zagonu proizvodnje v nekaterih najpomembnejših izvozno usmerjenih podjetjih, se je najbolj povečala proizvodnja srednje visoko tehnološko zahtevnih panog. Medletni padec proizvodnje se je, v primerjavi z aprilom, v teh panogah v povprečju skoraj razpolovil, podobno globok kot v preteklem mesecu pa je ostal padec proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih panog. Sprejeti ukrepi ob epidemiji so imeli manjši negativen vpliv na proizvodnjo visoko tehnološko zahtevnih (farmacija in proizvodnja IKT opreme) in nekaterih nizko tehnološko zahtevnih panog, ki so bile v prvih petih mesecih na podobni ravni kot pred letom (prehrambena in papirna industrija).

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je na začetku julija za desetino zaostajal za ravnjo pred epidemijo. Več kot 40-odstotnemu upadu v prvih tednih po razglasitvi epidemije sta sledila aprilsko izboljšanje in majska stagnacija. Promet se je v drugi polovici junija zopet okrepil in bil v prvem tednu julija za okoli 10 % nižji kot pred letom.  Obseg prevoženih kilometrov domačih tovornih vozil je bil nižji za 7 %, promet tujih prevoznikov pa za 12 %. 

Medletni upad tedenske porabe elektrike se je na začetku julija, glede na junij, zmanjšal. Potem, ko je bila tedenska poraba elektrike junija v medletni primerjavi nižja za okoli 12 do 14 %, se je upad na začetku julija zmanjšal na 10 %. V naših najpomembnejših trgovinskih partnericah je bil v Franciji in na Hrvaškem upad na začetku julija višji kot v povprečju junija, v Avstriji, Nemčiji in Italiji pa je ostal približno nespremenjen.

Back