Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 25. februarja do 1. marca 2019: bruto domači proizvod, trg dela, trgovina, cene

Gospodarska rast je lani ostala visoka. Rast izvoza se je upočasnila, skladno z gospodarskimi gibanji v trgovinskih partnericah, okrepila pa se je rast domače potrošnje, zlasti investicij. Zaposlenost je bila lani najvišja doslej. Cenovna gibanja letos ostajajo umirjena.

Gospodarska rast je bila lani 4,5-odstotna. Rast domače potrošnje se je v primerjavi z letom 2017 še okrepila, zlasti se je povečal obseg gradbenih investicij. Nekoliko višja je bila tudi rast zasebne potrošnje, gospodinjstva so ob tem še naprej povečevala tudi obseg varčevanja. Ob umirjanju gospodarske rasti v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah je bila rast izvoza in izvozno usmerjenih dejavnosti pričakovano nižja kot leto prej.
Slovenija je po rasti BDP ponovno presegla povprečje EU, potem ko je gospodarska aktivnost v času krize upadla bolj kot v večini evrskih držav.

Število delovno aktivnih se je v zadnjem lanskem četrtletju tudi po podatkih ADS nadalje povečalo, predvsem zaradi večjega zaposlovanja tujih državljanov. V celem letu 2018 pa je bila rast delovno aktivnih nekoliko nižja kot leto pred tem ob nekoliko bolj umirjeni rasti gospodarske aktivnosti. Število anketno brezposelnih je konec leta doseglo predkrizne ravni.

Rast prodaje v trgovini je v zadnjem četrtletju lani ostala visoka, v povprečju leta 2018 pa je bila 8,1-odstotna. Visoka rast se je nadaljevala v trgovini z motornimi vozili (okoli 10 % medletno), kjer se je povečala prodaja osebnih in tovornih vozil doma in v tujini. Podobno visoka je bila rast trgovine na debelo, na katero je poleg okrepljenega domačega trošenja vplivalo tudi živahno trgovanje z nekaterimi primarnimi proizvodi (zemeljski plin, električna energija). Rast prihodka v trgovini na drobno je bila za polovico nižja. Ob visoki rasti trošenja gospodinjstev se je nadaljevala rast prodaje s trajnimi dobrinami, prodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov ter oblačil in obutve pa je bila nižja.

Cene so se februarja zaradi sezonskih dejavnikov (zaključek razprodaj) povišale, medletna inflacija pa je ostala skromna. Ob rasti trošenja gospodinjstev še naprej najhitreje naraščajo cene storitev. Cene trajnega blaga in pogonskih goriv ostajajo nižje kot pred letom, rast cen ostalega blaga (hrane, blaga dnevne rabe in poltrajnega blaga) pa skromna.

Razmere na trgu evrskih obveznic so februarja ostale stabilne. Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice se je nekoliko znižala, razmik do nemške obveznice pa je ostal podoben kot pred mesecem (86 b. t.).

3-mesečni EURIBOR ostaja negativen.

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je februarja nekoliko znižala in ostala medletno nižja (za 8,1 %).