Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 25. do 29. aprila 2022: inflacija, prihodek v trgovini, prihodek v tržnih storitvah

Medletna inflacija se je aprila zvišala na 6,9 %. K visoki rasti so prispevale zlasti visoke cene energentov, v največji meri naftnih derivatov. Ob tem in ob naraščajočih cenah vhodnih surovin ter geopolitičnih negotovostih se je nadaljevala visoka medletna rast cen hrane in trajnega blaga, krepijo pa se tudi cene storitev. Prodaja v trgovini se je februarja povečala, ocenjujemo, da je k pozitivnim gibanjem v trgovini na drobno z neživili prispevala tudi odprava pogoja PCT. Po dveh mesecih upadanja se je februarja tekoče povečal tudi prihodek v tržnih storitvah, ki pa je bil medletno opazno višji tudi zaradi nizke lanske osnove. Glede na enako obdobje pred epidemijo je prihodek izrazito zaostajal le še v potovalnih agencijah.

Aprila se je inflacija ponovno izraziteje okrepila in na medletni ravni dosegla 6,9 %. K rasti so pomembno prispevali energenti, trenutno v največji meri cene naftnih derivatov, ki so bile, kljub še veljavni regulaciji, medletno višje za več kot 30 %. Cene električne energije so bile zaradi začasne oprostitve plačila določenih prispevkov na medletni ravni nižje za več kot petino, a se je medletni padec v primerjavi z marcem, zaradi visoke mesečne rasti (11,6 %), ko so ponudniki višje cene na grosističnih trgih nadalje prenašali na končne odjemalce, precej zmanjšal. Ob visokih cenah energentov in vhodnih surovin ter geopolitičnih negotovostih se nadalje krepi tudi rast cen hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile medletno višje za skoraj desetino. Precej odstopajo cene olja in maščob, ki so bile višje za petino, nadpovprečno pa so se okrepile tudi cene v skupini kruha in izdelkov iz žit (13 %). Medletna rast cen trajnega blaga je bila aprila podobna kot v prejšnjih mesecih (8,8 %). Pri storitvah, kjer se je v začetku letošnjega leta gibala okrog 3 %, pa se je aprila okrepila na 5 %. K temu so pomembno prispevale višje cene v skupini rekreacija in kultura, kjer so bile ob visokem povpraševanju cene počitniških paketov višje za približno 8 %, mesečno pa so se zvišale za skoraj petino. Nadalje se krepijo tudi cene v skupini restavracije in hoteli ter storitev, povezanih s stanovanjem. 

Prodaja v trgovini se je februarja, po dveh mesecih zmanjševanja, povečala. Večja je bila v vseh treh glavnih panogah. Rast je bila najvišja v trgovini na drobno, katere dinamiko v zadnjih mesecih določa močno nihanje realnega prihodka v trgovini z motornimi gorivi. Po visokem upadu januarja se je ta februarja močno povečal in se po predhodnih podatkih marca še okrepil. Po odpravi pogoja PCT se je februarja in marca okrepila tudi prodaja neživil v trgovini na drobno, prodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov pa je ostala na ravni zadnjega lanskega četrtletja. Februarja se je nadalje okrepil prihodek v trgovini na debelo. Po zmanjševanju od oktobra se je nekoliko okrepil tudi prihodek v trgovini z motornimi vozili, ki pa se je po predhodnih podatkih marca ponovno zmanjšal in še zaostaja za prodajo pred epidemijo.

Februarja se je prihodek tržnih storitev po dveh mesecih upadanja ponovno povečal. Skupni realni prihodek je bil glede na predhodni mesec večji za 3,5 %, ob nizki osnovi v februarju 2021 pa medletno višji za 17 %. Prihodek se je tekoče najbolj povečal v  prometu in skladiščenju, kjer se je pred tem dva meseca zniževal, tokrat zlasti zaradi močne rasti v kopenskem prometu. Nadalje se je okrepil še v gostinstvu ter v informacijsko-komunikacijskih dejavnostih, kjer so se nadaljevala pozitivna gibanja v obeh najpomembnejših storitvah (računalniške in telekomunikacijske). Po visoki rasti v predhodnem mesecu pa se je prihodek nekoliko zmanjšal v strokovno-tehničnih dejavnostih. Znižal se je tudi v drugih poslovnih dejavnostih, predvsem kot posledica nižjega prihodka v zaposlovalnih storitvah, kjer se je sicer povečeval od lanskega decembra. Zaostanek glede na prihodek pred epidemijo (na februar 2020) je bil izrazit le še v potovalnih agencijah (za 48 %).

Back