Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 23. do 26. aprila 2019: prihodek v trgovini, nominalni prihodek tržnih storitev, kazalnik gospodarske klime

Razmere v storitvenem delu gospodarstva so na začetku leta ugodne. Prodaja v trgovini raste, pospešeno se nadaljuje tudi rast prihodka v večini tržnih storitev. Obeti v trgovini in storitvenih dejavnostih ostajajo ugodni, kljub poslabšanju v zadnjem mesecu.

Rast prodaje v trgovini se je na začetku leta nadaljevala. V prvih dveh mesecih se je prihodek povečal v večini panog in bil medletno za več kot desetino višji. Na dobre rezultate sta vplivala rast trošenja gospodinjstev (predvsem v segmentu trajnih in nekaterih poltrajnih dobrin) in visoko povpraševanje panog, povezanih s trgovino na debelo (predelovalne dejavnosti, promet, gradbeništvo).

Rast prihodka tržnih storitev se je februarja še pospešila. Ob višjem trošenju domačih in tujih gostov se je znatno okrepila rast gostinskega prihodka. K rasti prihodka računalniških storitev in  cestnega prometa je največ prispeval izvoz teh storitev. Po nekajmesečni stagnaciji se je ponovno okrepil prihodek zaposlovalnih storitev, ki največ prispevajo k rasti drugih poslovnih dejavnosti. Prihodek v strokovno-tehničnih dejavnostih se je ohranil na visoki ravni iz druge polovice lanskega leta.

Razpoloženje v gospodarstvu se je na začetku drugega četrtletja poslabšalo. Največ je k temu prispevalo nadaljnje zmanjšanje zaupanja v predelovalnih dejavnostih, nadalje so se poslabšala predvsem pričakovanja podjetij glede izvoznega povpraševanja in obsega proizvodnje. Zaupanje se je zmanjšalo tudi v večini ostalih dejavnosti, poleg predelovalnih dejavnosti je nižje kot pred letom tudi v gradbeništvu. Medletno nižje je tudi zaupanje potrošnikov, v zadnjih mesecih se poslabšujejo predvsem njihova pričakovanja glede gospodarskega stanja.