Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 20. do 24. maja 2019: cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in kazalnik gospodarske klime

Na rast cen industrijskih proizvodov na domačem trgu vplivajo predvsem cene v oskrbi z električno energijo. Gospodarska klima se je maja prvič letos nekoliko izboljšala.

Skupna medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je aprila ohranila nekoliko nad 1 %. Rast cen energentov se je še okrepila, predvsem zaradi višjih cen v oskrbi z električno energijo. Rast cen proizvodov za investicije pa se je, po okrepljeni rasti v prvem četrtletju, nekoliko upočasnila, a je ostala višja od povprečja lanskega leta. Višje cene energentov so pospešile rast cen industrijskih proizvodov na domačem trgu. Nadalje se upočasnjuje rast cen na tujih trgih, kar je v največji meri povezano z umirjanjem tujega povpraševanja.

Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo prvič letos. K temu je najbolj prispevalo povečanje zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini. V predelovalnih dejavnostih so se glede na april izboljšala predvsem pričakovanja podjetij glede proizvodnje, izvoznih naročil in pričakovanega izvoza, kar povezujemo z ugodnimi gospodarskimi kazalniki v evrskem območju v prvem četrtletju. V trgovini na drobno se je najbolj izboljšalo mnenje glede trenutne prodaje. Zaupanje v gradbeništvu, v storitvenih dejavnostih in med potrošniki je maja ostalo nespremenjeno. Kljub majskemu izboljšanju gospodarska klima ostaja nižja kot v zadnjih dveh letih.