Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 18. do 22. marca 2019: trg dela, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, tekoči račun

Število delovno aktivnih na začetku leta ostaja visoko, razmere na trgu dela pa vedno bolj zaznamuje pomanjkanje delovne sile.

Razmere na trgu dela so se na začetku leta še nekoliko izboljšale. Število delovno aktivnih je ostalo visoko. Ob pomanjkanju delovne sile se povečuje zaposlovanje tujcev. Ti k skupni rasti števila delovno aktivnih prispevajo več kot polovico (januarja že okoli 63 %). Nadaljuje se zmanjševanje števila registriranih brezposelnih, ki pa se je ob nizki stopnji brezposelnosti in nižji rasti zaposlovanja iz brezposelnosti že lani upočasnilo. Konec februarja jih je bilo 80.755 oz. 5,8 % manj kot leto prej.

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se v prvih mesecih letos giblje nekoliko nad 1 %. Nadalje se umirja rast cen surovin, kar prispeva k nižji medletni rasti kot v lanskem letu. V zadnjih mesecih se je zvišala rast cen energentov na domačem trgu (zaradi višjih cen v oskrbi z električno energijo). Rast cen na tujih trgih  je nižja kot na domačem, kar je po naši oceni tudi posledica umirjanja tujega povpraševanja.

Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok. V zadnjih dvanajstih mesecih do januarja je znašal 3,4 mrd EUR (6,9 % ocenjenega BDP). K višjemu presežku tekočih transakcij v primerjavi s prejšnjim 12-mesečnim obdobjem sta še naprej prispevala večji storitveni presežek, zlasti v menjavi transporta in neto prilivih od potovanj, ter manjši primanjkljaj primarnih dohodkov v povezavi z nižjimi stroški financiranja zunanjega dolga in višjih neto prilivov dohodkov od dela. Blagovni presežek pa je bil nižji, prav tako so bili neto odlivi sekundarnih dohodkov višji, kar je delovalo v smeri zmanjševanja presežka. Neto odlive sekundarnih dohodkov so zaznamovala predvsem višja vplačila sredstev v proračun EU.