Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 18. do 22. februarja 2019: trg dela, cene industrijskih proizvajalcev in kazalnik gospodarske klime

Razpoloženje v gospodarstvu se znižuje, vendar ostaja na razmeroma visoki ravni. Rast števila delovno aktivnih se nadaljuje, močneje narašča zaposlovanje tujih državljanov.

Ob koncu leta 2018 je bila zabeležena nekoliko višja rast števila delovno aktivnih, močneje narašča zaposlovanje tujih državljanov. Upadanje števila registriranih brezposelnih pa je, ob nizki ravni brezposelnosti, manjše kot v preteklih letih.

Rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se upočasnjuje, predvsem zaradi nižje rasti cen surovin in padca cen blaga za široko potrošnjo. Rast cen energentov pa je zaradi rasti cen v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ostala razmeroma visoka (4,3 %). Nadalje so se povečale tudi cene proizvodov za investicije.

Razpoloženje v gospodarstvu se je februarja poslabšalo, a ostaja na razmeroma visoki ravni. Znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klimeje predvsem posledica manjšega zaupanja v predelovalnih dejavnostih, kjer se je ob nižjih pričakovanjih glede povpraševanja zmanjšal optimizem podjetij glede prihodnje proizvodnje pa tudi zaposlovanja. V ostalih dejavnostih in med potrošniki je zaupanje ostalo podobno kot v preteklih mesecih.