Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: Gospodarska aktivnost se še naprej zmerno povečuje, pričakujemo postopno umirjanje

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je v začetku drugega četrtletja v večini dejavnosti še naprej povečevala, rast industrijske proizvodnje pa je bila ob bolj umirjenem izvozu nižja kot v začetku leta. Aktivnost v gradbeništvu ostaja visoka, nadaljevala se je tudi visoka rast v večini storitvenih dejavnosti, ki so jo spodbujala pozitivna gibanja na trgu dela. Zaposlenost se še naprej povečuje, k čemur ob precejšnjem pomanjkanju ustrezno usposobljenih delavcev največ prispeva zaposlovanje tujih delavcev, še vedno pa tudi zaposlovanje brezposelnih. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki smo ga danes izdali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.

Proizvodnja v večini panog predelovalnih dejavnosti se je po visoki rasti v začetku leta nadalje povečala, vendar se je rast umirila. To je vsaj delno povezano z nižjo rastjo izvoza, ki je posledica nihanj izvoza manjšega števila panog (predvsem poskoka v farmacevtski industriji v začetku leta) in nižje rasti gospodarske aktivnosti v glavnih trgovinskih partnericah. Za evrsko območje, kamor gre več kot polovica slovenskega blagovnega izvoza, namreč kratkoročni kazalniki kažejo na nekoliko nižjo rast gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju kot v prvem, hkrati se v evrskem območju še naprej poslabšujejo pričakovanja glede prihodnjih gospodarskih gibanj.

Tudi v Sloveniji se je gospodarska aktivnost oz. njena rast v začetku drugega četrtletja v večini dejavnosti nekoliko umirila

Rast mednarodne trgovine kljub umirjanju rasti izvoza ostaja razmeroma visoka. To skupaj z rastjo domače potrošnje še naprej spodbuja rast prihodka v dejavnosti prometa in skladiščenja. Rast prihodka ostaja visoka tudi v drugih poslovnih storitvah, v strokovno tehničnih storitvah pa se po obdobju visoke rasti umirja. S povečevanjem domačega povpraševanja in z njim povezano krepitvijo rasti slovenskega uvoza blaga se visok presežek na tekočem računu plačilne bilance počasi znižuje.

Aktivnost v gradbeništvu, ki se je letos najbolj okrepila v segmentu gradnje stavb, ostaja razmeroma visoka, cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo. Obseg gradbenih del se je sicer aprila zaradi slabših vremenskih pogojev drugi mesec zapored znižal, vendar ostaja visok.

Ob nadaljnji rasti zaposlenosti in višji rasti plač ter socialnih transferjev gospodinjstva še naprej povečujejo izdatke za nakupe proizvodov in storitev. Še naprej se povečuje tudi obseg kreditov gospodinjstvom, kar tudi spodbuja rast zasebne potrošnje. To vpliva na nadaljnjo rast prihodka v trgovini z živili in večino neživil, hitro narašča tudi prihodek v gostinstvu. Prodaja avtomobilov fizičnim osebam že več kot leto dni stagnira.

Inflacija se je junija zmerno povišala (na 1,8 %), k njej pa še vedno največ prispevajo cene storitev. Junijsko povišanje medletne rasti cen življenjskih potrebščin je odraz višje rasti cen blaga, k čemur sta največ prispevala dražitev hrane ter nižji upad cen oblačil in obutve kot junija lani.

Še vedno razmeroma dobro gospodarsko razpoloženje, ki se predvsem v predelovalnih dejavnostih sicer še naprej poslabšuje, nakazuje na nadaljevanje zmerne gospodarske rasti v prihodnjih mesecih.