Grafi tedna


Grafi tedna

Aktualni grafi v januarju 2019

Rast izvozno usmerjenih dejavnostih se je proti koncu leta 2018 upočasnila, v dejavnostih, ki so pretežno usmerjene na domači trg pa je ostala podobna kot v predhodnem letu. V predelovalnih dejavnostih, zlasti v proizvodnji vmesnih dobrin, je na upočasnitev rasti vplivala predvsem nižja aktivnost v evropski avtomobilski industriji. Rast izvoza blaga je bila ob nižji rasti tujega povpraševanja skromnejša kot v predhodnem letu. Presežek tekočega računa plačilne bilance pa je predvsem zaradi storitvene menjave ostal visok. Rast v dejavnostih, ki so usmerjene bolj na domači trg se je nadaljevala. K rasti v gradbeništvu je precej prispevala gradnja inženirskih objektov. Tudi prodaja v trgovini se je nadalje povečala, k temu so prispevali rast trošenja gospodinjstev in proizvodne aktivnosti dejavnosti povezanih s trgovino na debelo ter višji izvoz, predvsem v trgovini z motornimi vozili. Razpoloženje v gospodarstvu se je januarja znova izboljšalo.

Razmere na trgu dela so se lani še naprej izboljševale, a nekoliko počasneje kot leta 2017. Ob zmanjševanju števila brezposelnih in pomanjkanju (usposobljene) delovne sile je k rasti delovno aktivnih predvsem od sredine leta začelo pomembneje prispevati zaposlovanje tujcev. Rast plač v zasebnem sektorju se je v ugodnih gospodarskih razmerah okrepila. V sektorju država pa so na rast plač pomembno vplivali dogovori s sindikati iz preteklih let.

 

Ob upočasnjevanju rasti v naših največjih trgovinskih partnericah se je rast izvoza v letu 2018 upočasnila, a ostala še razmeroma visoka (6,9 %). Zmernejša kot leto prej je bila tudi rast uvoza (8,3 %).

Tudi ob koncu leta 2018 se je nadaljevala razmeroma hitra rast števila delovno aktivnih, ki jo je, ob pomanjkanju delavcev, poganjalo vedno večje zaposlovanje tujih državljanov. Število registriranih brezposelnih se je nadalje zmanjševalo, a počasneje kot predhodna leta ob že nizki ravni brezposelnosti.

Razpoloženje v gospodarstvu se od začetka zadnjega četrtletja lani ponovno izboljšuje. K temu prispevata predvsem krepitev zaupanja potrošnikov ter podjetij predelovalnih dejavnosti, v ostalih dejavnostih pa se zaupanje od sredine lanskega leta ni bistveno spremenilo.