Konference


Konference

Konferenca: Strukturni izzivi slovenskega gospodarstva

Slovenija, hotel SLON, 19. junij 2013

Za izboljšanje gospodarske slike Slovenije in nadaljnje razvojne spremembe so ključni številni strukturni izzivi, med katere štejemo predvsem fiskalno politiko s poudarkom na konsolidaciji javnih financ, politike s področja trga dela in davčno administracijo.

Priložnost za diskusijo o omenjenih izzivih smo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v sodelovanju s Centrom za razvoj financ (CEF) ponudili na enodnevni konferenci z mednarodno udeležbo. Konferenca je potekala 19. junija 2013 v Ljubljani (Hotel Slon).

Razdeljena je bila na dva tematska sklopa:

(i) Prioritetne strukturne reforme v času gospodarske krize, kjer smo v ospredje postavili izzive fiskalne politike v procesu fiskalne konsolidacije, stanje finančnih trgov in trg dela s poudarkom na analizi sprejete reforme.

Sodelujoči in prezentacije:

Gerd Schwartz, namestnik direktorja, Sektor za fiskalne zadeve, Mednarodni denarni sklad (IMF)

Maja Bednaš, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)

Marjan Hafner, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)

Igor Masten, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Alenka Kajzer, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)

Damjan Kozamernik, direktor, Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije

 (ii) Reforme s področja davčne administracije s poudarkom na njeni dobri organizaciji in prilagajanju aktualnim spremembam.

Sodelujoči in prezentacije:

Norman Gillanders, svetovalec za reformo davčne uprave za jugovzhodno Evropo, Mednarodni denarni sklad (IMF)

Frank Van-Driessche, Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo, Evropska komisija (EK)

Niamh Hardiman, UCD Research, University College Dublin  

Program konference

Konferenca je potekala ob izidu publikacije Ekonomski izzivi.

Back