Jesenska napoved


Jesenska napoved

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016

Bruto domači proizvod se bo letos povečal za 2,3 %, prihodnje leto pa za 2,9 %, pravi Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki smo jo danes predstavili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Ključna dejavnika rasti bosta izvoz in zasebna potrošnja. Dinamiko rasti BDP bodo zaznamovale državne investicije, vezane na obseg črpanja EU sredstev. Ob ugodnih gospodarskih gibanjih se bo nadaljevalo izboljševanje razmer na trgu dela, kjer pa bo na gibanje zaposlenosti vedno bolj vplivalo krčenje števila delovno sposobnega prebivalstva. Rast plač se bo v zasebnem sektorju postopoma krepila, v javnem pa – po letošnji visoki rasti – umirjala. Inflacija bo ostala razmeroma nizka. Tveganja za nižjo gospodarsko rast so povezana predvsem z mednarodnim okoljem, v domačem okolju pa so manj izrazita.

Back