Trg dela

Razmere na trgu dela se, po močnem poslabšanju med krizo, izboljšujejo. Problem ostajata visoka starostna segmentacija, ki se kaže v nizki stopnji delovne aktivnosti mladih in starejših, in velik delež dolgotrajno brezposelnih. Plače, ki so se v krizi prilagodile manj kot zaposlenost, pa v zadnjih letih ob odsotnosti cenovnih pritiskov, zaposlovanju zlasti nižje izobraženih in težnji po ohranjanju konkurenčnosti izkazujejo skromno rast.

Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva, ki bodo pri nas še intenzivnejše kot v drugih...

Prikaži več

Analize UMAR kažejo, da se strukturna neskladja v Sloveniji kopičijo že vrsto let in zavirajo hitrejše gospodarsko okrevanje, predvsem pa doseganje...

Prikaži več