Izzivi strukturnih politik

Gospodarska in finančna kriza sta skupaj s poslabšanimi demografskimi gibanji opozorili na številna strukturna neskladja v Sloveniji, ki zavirajo hitrejše gospodarsko okrevanje, predvsem pa doseganje trajne in stabilne gospodarske rasti ter dolgoročno vzdržnega stanja javnih financ. Med ključna strukturna neskladja štejemo nizko produktivnost gospodarstva, nizko delovno aktivnost nekaterih skupin prebivalstva, neprilagojenost demografskim spremembam, ohranjanje visokega strukturnega javnofinančnega primanjkljaja in visok dolg sektorja država.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirali razpravo z domačimi in...

Prikaži več

Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva, ki bodo pri nas še intenzivnejše kot v drugih...

Prikaži več

Analize UMAR kažejo, da se strukturna neskladja v Sloveniji kopičijo že vrsto let in zavirajo hitrejše gospodarsko okrevanje, predvsem pa doseganje...

Prikaži več

Po poslabšanju v krizi se gospodarske razmere in materialne osnove za življenje v zadnjih letih izboljšujejo, vendar pa trajnejša okrepitev...

Prikaži več