Finančni trgi

Finančna kriza je pokazala številna strukturna neskladja na področju bančnega in podjetniškega sektorja. Z začetkom sanacije bank in privatizacije so bili narejeni prvi koraki njunega prestrukturiranja, za zagotovitev finančne stabilnosti pa je ključna učinkovita nadaljnja izvedba. Z zmanjševanjem deleža nedonosnih terjatev in zmanjševanjem zadolženosti podjetij se bo povečala tudi dostopnost kreditov podjetjem. Ta si bodo za zagotavljanje boljše finančne strukture  v večji meri mogla zagotoviti tudi dolgoročnejše (lastniške in dolžniške) vire financiranja.

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred...

Prikaži več

Po poslabšanju v krizi se gospodarske razmere in materialne osnove za življenje v zadnjih letih izboljšujejo, vendar pa trajnejša okrepitev...

Prikaži več