Teme

Gre za odraz naših ključnih delovnih področij in aktualnih gospodarskih izzivov domačega in mednarodnega okolja. Oblikujemo pa jih tudi glede na aktualne problematike, za katere menimo, da zahtevajo ukrepanje ekonomske politike. 

Po poslabšanju v krizi se gospodarske razmere in materialne osnove za življenje v zadnjih letih izboljšujejo, vendar pa trajnejša okrepitev...

Prikaži več