Nekdanje publikacije

Ker se način našega dela spreminja in dopolnjuje, se to kaže tudi pri naših publikacijah. Nekaj jih je tako dobilo novo podobo, namesto nekaterih pa so začele izhajati nove z drugim naslovom in sodobnejšim pristopom. Tako posebnim temam, ki smo jih doslej obravnavali v Pomladanskem poročilu in Jesenskem poročilu, od leta 2007 namenjamo več prostora v Ekonomskih izzivih, zato ti dve poročili ne izhajata več.

Podobno velja za Marčno poročilo, katerega namen je bil prikaz podlag za pripravo proračuna in je izšlo leta 2001. Nekdanje Poročilo o človekovem razvoju pa so leta 2006 nadomestili Socialni razgledi. Tu objavljamo tudi Strategijo razvoja Slovenije.