Novice


Novice

Predelovalne dejavnosti presegle predkrizno raven proizvodnje

Okrevanje gospodarske aktivnosti postaja vse bolj široko osnovano, kaže pregled ekonomskega stanja, ki smo ga pripravili na UMAR. Tako so predelovalne dejavnosti po skoraj osmih letih v poletnih mesecih presegle predkrizno raven proizvodnje. Aktivnost se krepi tudi v storitvenih dejavnostih, v zadnjih mesecih pa tudi v gradbeništvu. Vse to se zrcali v povečanem številu delovno aktivnih, ki je tako že doseglo ravni, primerljive s tistimi v letih stabilne gospodarske rasti.

Predelovalne dejavnosti: najbolj se je povečala proizvodnja tehnološko zahtevnejših panog

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se je v poletnih mesecih v Sloveniji nadalje povečal in presegel raven iz leta 2008. Od začetka leta se je najbolj povečala proizvodnja v tehnološko zahtevnejših panogah, kjer so skoraj vse panoge že presegle predkrizne ravni. V zadnjih mesecih se povečuje tudi proizvodnja v manj tehnološko zahtevnih panogah, ki pa za predkriznimi ravnmi (z izjemo kovinske industrije) še nekoliko zaostajajo. Za predkrizno ravnjo najbolj zaostajajo nizko tehnološko zahtevne panoge, njihov relativno manjši delež pa je povezan tudi s prestrukturiranjem predelovalnih dejavnosti v zadnjih letih. V povprečju EU obseg predelovalnih dejavnosti še ni dosegel predkriznih ravni.

 

 

Trg dela: število delovno aktivnih in brezposelnih je na ravneh, primerljivimi s tistim v letih stabilne gospodarske rasti

Postopna krepitev aktivnosti v predelovalnih in storitvenih dejavnosti se zrcali v naraščanju števila delovno aktivnih. V sedmih mesecih letos je bilo tako v predelovalnih dejavnostih število delovno aktivnih medletno večje za okoli 5.800, v tržnih storitvah za 6.300, v javnih storitvah pa za približno 3.000 oseb, predvsem zaradi rasti v zdravstvu in šolstvu. Večje je bilo tudi število delovno aktivnih, ki jih agencije za posredovanje delovne sile po naši oceni napotijo pretežno v predelovalne dejavnosti. Na visoki ravni ostajajo tudi pričakovanja glede zaposlovanja. Število registriranih brezposelnih se je konec septembra znižalo na okoli 95 tisoč, pri čemer jih je bilo za 9,2 % manj kot leto prej. Ob tem plačni pritiski ostajajo umirjeni; povprečna plača se je v poprečju sedmih mesecev letos povišala za 1,7 %.

 

Podatki so del publikacije Ekonomsko ogledalo št. 6/2016