Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: Nadaljnje izboljšanje konkurenčnosti slovenskih izvoznikov

Rast gospodarske aktivnosti se je na začetku leta nadaljevala tako v evrskem območju kot v Sloveniji. Na domačem trgu dela se je število delovno aktivnih povečalo v večini dejavnosti zasebnega sektorja, kjer se povečuje tudi povprečna bruto plača. V Ekonomskem ogledalu, ki smo ga danes izdali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, poudarjamo še, da se je lani nadalje izboljšala konkurenčnost slovenskih izvoznikov.

Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je v prvem četrtletju po oceni Eurostata povečala za 0,6 % (desez.) in bila za 1,6 % večja kot pred letom. EK tako pričakuje podobno rast BDP kot v lanskem tudi v letošnjem (1,6 %) in prihodnjem (1,8 %) letu. K rasti bo še naprej prispevalo predvsem domače povpraševanje. Tveganja za uresničitev napovedi ostajajo visoka in so povezana z možno skromnejšo rastjo svetovnega gospodarstva in trgovine.

V Sloveniji se je v začetku leta aktivnost v večini dejavnosti nadalje povečala, tudi obeti ostajajo ugodni. Najbolj sta se, ob pozitivnih vplivih iz tujine, povečala izvoz blaga in proizvodnja predelovalnih dejavnosti. Ob izboljševanju razmer na trgu dela in krepitvi zasebne potrošnje se je nadaljevala rast v trgovini in v storitvah, povezanih s turizmom. Nadalje se je povečal tudi prihodek v večini ostalih tržnih storitev. Aktivnost v gradbeništvu pa je padla na najnižo raven po začetku leta 2013.

Na trgu dela se razmere še naprej izboljšujejo. Število delovno aktivnih se je februarja nadalje povečalo v večini dejavnosti zasebnega sektorja. Medletno je bilo večje predvsem v predelovalnih dejavnostih, kamor je napotena tudi večina delovno aktivnih iz zaposlovalnih dejavnosti, ter trgovini, prometu in gostinstvu. Ob nekoliko večjem odlivu v zaposlitev in manjšem prilivu v brezposelnost se je število registriranih brezposelnih aprila nadalje zmanjšalo. Konec meseca je bilo registriranih brezposelnih 105.453 oseb oz. 8,2 % manj kot pred letom.

Povprečna bruto plača na zaposlenega v zasebnem sektorju se je v zadnjih štirih mesecih zaradi uspešnega poslovanja v preteklem letu precej zvišala, v sektorju država je ostala na visoki decembrski ravni. K temu so konec lanskega leta prispevala napredovanja in povečana nadurna in izredna izplačila.

Konkurenčnost izvoznikov se je nadalje izboljšala. Na lansko izboljšanje stroškovne konkurenčnosti sta vplivala padec tečaja evra in relativnih stroškov dela na enoto proizvoda. Slovenija je tako že nadomestila izgubo stroškovne konkurenčnosti v primerjavi z evrskim območjem iz prvih let krize. Glavnina izboljšanja je izhajala iz menjalnega sektorja, še posebej predelovalnih dejavnosti.

Krediti domačim nebančnim sektorjem še naprej upadajo, dodatno je k temu prispevalo prenehanje delovanja dveh manjših bank. V zadnjih mesecih so se povečala tudi neto odplačila dolgoročnih kreditov podjetij in NFI v tujini. Večje kot pred letom pa je bilo tudi zmanjšanje obveznosti bank do tujine; poleg odplačil kreditov se zmanjšujejo tudi tuje vloge in obveznice. Vloge domačih nebančnih sektorjev rastejo počasneje kot lani, predvsem zaradi nižjih vlog države in manjših prilivov vlog gospodinjstev. Opazneje pa so se povečale predvsem vloge čez noč.