Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo je namenjeno sprotnemu objavljanju in komentiranju tekočih makroekonomskih podatkov pa tudi izbranim temam s področja ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja. V publikaciji obravnavamo ključne kazalce gospodarskih gibanj in spremljamo potek izvajanja ekonomske politike. Publikacija izhaja v slovenskem in angleškem jeziku.

Zasebna potrošnja v zadnjem letu vidneje okreva in pomembno prispeva h gospodarski rasti. Ob izboljševanju razmer na trgu dela se povečuje zaupanje...

Prikaži več

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se nadalje krepi, pri čemer ključna dejavnika ostajata izvoz in potrošnja gospodinjstev. Ob ugodnih razmerah se...

Prikaži več

V zadnjih mesecih se nadaljuje okrevanje gospodarstva in izboljševanje razmer na trgu dela. Od ugodnih gibanj pa izstopajo investicije, ki bodo letos...

Prikaži več

Okrevanje gospodarske aktivnosti postaja vse bolj široko osnovano. Tako so predelovalne dejavnosti po skoraj osmih letih v poletnih mesecih presegle...

Prikaži več

V Sloveniji in tudi celotnem evrskem območju se je rast gospodarske aktivnosti nadaljevala tudi na začetku drugega četrtletja. Obeti ostajajo večinoma...

Prikaži več

Ob nadaljnji rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji v prvem letošnjem četrtletju se še naprej izboljšujejo tudi razmere na trgu dela. Število...

Prikaži več

Rast gospodarske aktivnosti se je na začetku leta nadaljevala tako v evrskem območju kot v Sloveniji. Na domačem trgu dela se je število delovno...

Prikaži več

Podobno kot v evrskem območju so se tudi v Sloveniji na začetku letošnjega leta kazalniki gospodarske aktivnosti večinoma nadalje izboljšali. Na trgu...

Prikaži več

V Sloveniji se je večina gospodarskih kazalnikov proti koncu leta 2015 ohranila na doseženi ravni. Na trgu dela se je rast števila delovno aktivnih do...

Prikaži več