Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo je namenjeno sprotnemu objavljanju in komentiranju tekočih makroekonomskih podatkov pa tudi izbranim temam s področja ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja. V publikaciji obravnavamo ključne kazalce gospodarskih gibanj in spremljamo potek izvajanja ekonomske politike. Publikacija izhaja v slovenskem in angleškem jeziku.

Okrevanje gospodarske aktivnosti postaja vse bolj široko osnovano. Tako so predelovalne dejavnosti po skoraj osmih letih v poletnih mesecih presegle...

Prikaži več

V Sloveniji in tudi celotnem evrskem območju se je rast gospodarske aktivnosti nadaljevala tudi na začetku drugega četrtletja. Obeti ostajajo večinoma...

Prikaži več

Ob nadaljnji rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji v prvem letošnjem četrtletju se še naprej izboljšujejo tudi razmere na trgu dela. Število...

Prikaži več

Rast gospodarske aktivnosti se je na začetku leta nadaljevala tako v evrskem območju kot v Sloveniji. Na domačem trgu dela se je število delovno...

Prikaži več

Podobno kot v evrskem območju so se tudi v Sloveniji na začetku letošnjega leta kazalniki gospodarske aktivnosti večinoma nadalje izboljšali. Na trgu...

Prikaži več

V Sloveniji se je večina gospodarskih kazalnikov proti koncu leta 2015 ohranila na doseženi ravni. Na trgu dela se je rast števila delovno aktivnih do...

Prikaži več