Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev.

V ta namen smo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj in Kabinet predsednika Vlade RS organizirali javno razpravo o osnutku  Strategije dolgožive družbe, ki je bila v četrtek, 18. maja 2017, v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.

Javno razpravo je otvoril predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar

Mag. Boštjan Vasle, direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, je predstavil osnutek Strategije dolgožive družbe.

Vizija strategije:

Vizija Strategije dolgožive družbe so družba in sistemi, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah vsem zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje.

Razvojni cilji za njeno uresničitev

1.  Blaginja vseh generacij in dostojno ter varno staranje v domačem okolju.
2. Vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z njihovimi preferencami in potrebami, ter medgeneracijsko sožitje.
3.  Ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti.

 

Novi konceptualni okvir Strategije dolgožive družbe:

USTVARJALNOST IN AKTIVNOST V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH TER SKRB ZA ZDRAVJE

•    aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, s poudarkom na ustvarjalnosti
•    skrb za zdravje vključuje odgovornost posameznika za zdravje in zdrav življenjski slog skozi vse življenje
•    medgeneracijsko sožitje krepi medgeneracijsko solidarnost ter sodelovanje z medsebojno podporo, prenosom znanj in izkušenj

 

Trendi v širšem okolju, ki vplivajo na oblikovanje strategije:

a)    Tehnološki razvoj in z njim povezani digitalizacija in robotizacija družbe

b)    Fleksibilizacija trga dela

c)    Drugačno pojmovanje življenjskega cikla

Štirje stebri in usmeritve Strategije dolgožive družbe

Nadaljnji koraki:

Za uresničitev začrtanih usmeritev bo ključno zavedanje širše javnosti in posameznikov o pomenu predlaganih sprememb in pomenu osnovnega soglasja ter zavezanosti družbenih deležnikov k uresničevanju Strategije. Po sprejetju Strategije dolgožive družbe bodo ministrstva pripravila akcijske načrte s konkretnimi predlogi rešitev za uresničitev začrtanih usmeritev.