Komentar podatka o BDP: Ob pospešeni rasti tujega povpraševanja izstopa rast izvoza

Visoka gospodarska rast iz prvega polletja se je v tretjem četrtletju nadaljevala. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj ob tem ugotavljamo, da ob pospešeni rasti tujega povpraševanja izstopa visoka rast izvoza. H gospodarski rasti sta pomembno prispevala tudi večja zasebna potrošnja in investicije. Razmere na trgu dela so se nadalje izboljšale, vse več podjetij pa poroča o pomanjkanju usposobljene delovne sile. To bo poleg krčenja števila delovno sposobnih pod vplivom demografskih sprememb na srednji rok zaviralni dejavnik rasti.

Po danes objavljenih podatkih SURS so se ugodna gospodarska gibanja v tretjem četrtletju nadaljevala. Zagon gospodarstva se po enem letu visokih kvartalnih rasti nadaljuje. »Še naprej presega povprečje evrskega območja in tako zmanjšuje zaostanek zaradi globljega padca v času krize,« ugotavljamo na UMAR.

V tretjem četrtletju je k rasti BDP ponovno največ prispeval izvoz. Gospodarska slika v trgovinskih partnericah se namreč izboljšuje hitreje od pričakovanj, rast tujega povpraševanja se je še okrepila. Na rast je vplivalo tudi izboljševanje stroškovne konkurenčnosti slovenskih podjetij, kjer rast produktivnosti presega rast plač. Skupaj s krepitvijo domače potrošnje je to prispevalo k pospešitvi rasti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih. Razmere se še naprej izboljšujejo tudi v večini tržnih storitvenih dejavnosti.

H gospodarski rasti je pomembno prispevala tudi domača potrošnja. Rast zasebne potrošnje je povezana z nadaljnjim izboljšanjem razmer na trgu dela in krepitvijo optimizma med potrošniki. Ob zmerni rasti plač se je nadaljevala razmeroma visoka rast zaposlenosti, vse več podjetij pa poroča o pomanjkanju usposobljenih delavcev (predvsem v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, vse bolj pa tudi v storitvenih dejavnostih). To bo poleg krčenja števila delovno sposobnih pod vplivom demografskih sprememb zaviralni dejavnik srednjeročne rasti.

Gospodarska rast ne kaže pomembnih odstopanj od Jesenske napovedi 2017. Kazalniki gospodarskega razpoloženja se še izboljšujejo, kar skladno z našo jesensko napovedjo kaže na nadaljevanje pozitivnih gospodarskih gibanj.