Novice


Novice

Komentar podatka o BDP: gospodarska rast ostaja visoka in široko osnovana; krepijo se investicije

V tretjem četrtletju se je nadaljevala visoka in široko osnovana rast gospodarske aktivnosti. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj ugotavljamo, da sta ključna dejavnika rasti okrepljena investicijska aktivnost in izvoz, solidna je tudi rast državne potrošnje. Trošenje gospodinjstev pa se, kljub zelo ugodnim gibanjem na trgu dela, po podatkih Statističnega urada RS ni okrepilo. Rast BDP je tudi tokrat opazno presegla povprečno rast v EU.

Medletna rast BDP je bila v tretjem četrtletju nekoliko višja (4,8 %) kot v prejšnjem četrtletju (4,3 %).  Pospešila se je tudi rast gospodarske aktivnosti (1,3 %) glede na prejšnje četrtletje (0,9 %) in ponovno presegla rast v povprečju EU (0,3 %).

Graf: Četrtletna rast BDP v Sloveniji in EU


»Rast gospodarske aktivnosti je še naprej široko osnovana. Že nekaj četrtletij se opazno krepijo investicije, zlasti v gradbeništvu, nadaljuje se tudi rast poslovnih investicij za povečanje kapacitet v proizvodnji in storitvah,« je pojasnila Maja Bednaš, v. d. direktorice UMAR. Na to še naprej vplivajo visoka izkoriščenost kapacitet, boljše finančno stanje podjetij in ugodni pogoji financiranja.

Kljub umiritvi rasti v izvoznem delu gospodarstva, ki sledi gibanjem pri najpomembnejših trgovinskih partnericah, izvoz ostaja pomembno gonilo rasti. »Umiritev rasti izvoza na uradu pripisujemo predvsem nižji rasti tujega povpraševanja ob umirjanju gospodarske aktivnosti v naših ključnih trgovinskih partnericah, izpel pa se je tudi enkratni učinek uvedbe proizvodnje novega modela osebnega vozila,« še pojasnjujemo na UMAR. Skladno z gibanjem izvozne dejavnosti se je umirila tudi rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti.

Trošenje gospodinjstev nekoliko presenetljivo ostaja na lanski ravni. Izboljševanje razmer na trgu dela se namreč nadaljuje. Število delovno aktivnih se še naprej hitro povečuje, rast plač je nekoliko višja (v tretjem četrtletju 3,0 %). Ob pomanjkanju (ustrezno) usposobljenih delavcev k rasti delovno aktivnih vse več prispeva zaposlovanje tujih državljanov (v tretjem četrtletju že približno polovico), ki predstavljajo okoli desetino vseh delovno aktivnih (največ v gradbeništvu in nekaterih storitvenih dejavnostih).