Jesenska napoved Evropske komisije - komentar UMAR

Evropska komisija v danes objavljeni jesenski napovedi pričakuje krepitev gospodarske aktivnosti v Sloveniji v letošnjem letu, v prihodnjem letu pa se bo široko osnova gospodarska rast nadaljevala. Gre za podobna pričakovanja, kot smo jih v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj na UMAR objavili septembra. Tako kot UMAR namreč tudi Evropska komisija med ključnimi razlogi navaja visoko rast izvoza, zasebne potrošnje in investicij. Ugodne gospodarske razmere se bodo še naprej odražale na trgu dela, na katerem pa se bo, kot opozarja tudi UMAR, vse bolj odražal vpliv demografskih dejavnikov. Tudi za evrsko območje Evropska komisija, podobno kot za Slovenijo, napoveduje občutno višjo rast gospodarske aktivnosti kot spomladi.

Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje 4,7-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 4,0-odstotno. Podobno kot UMAR tudi komisija napoveduje, da bo izvoz, spodbujen z okrepljeno rastjo tujega povpraševanja ob izboljševanju razmer v večini glavnih trgovinskih partneric, ostal pomemben dejavnik krepitve gospodarske aktivnosti. Ob krepitvi razpoložljivega dohodka in visokem optimizmu potrošnikov bo nadalje visok tudi prispevek potrošnje gospodinjstev. Višja gospodarska rast glede na 2016 pa bo predvsem posledica večje rasti državnih investicij. Ugodne razmere se odražajo tudi na trgu dela, kjer pa bo v prihodnjih letih na rast zaposlenosti poleg razmeroma nizke stopnje brezposelnosti vse bolj vplivalo zmanjševanje števila delovno sposobnih prebivalcev.

Za evrsko območje Evropska komisija predvideva, da se bo rast gospodarske aktivnosti v letošnjem letu okrepila na 2,2 %, podobno ugodna gibanja pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Ključni dejavniki rasti poleg investicij ostajajo zasebna potrošnja, ob ugodnih razmerah na trgu dela, in ugodne gospodarske razmere v svetovnem gospodarstvu.