Novice


Novice

Gospodarska rast se bo letos in prihodnje leto nekoliko umirila, a bo ostala visoka

Gospodarska rast bo letos 4,4-odstotna, relativno visoka bo ostala tudi prihodnje leto (3,7 %), je ključna ugotovitev danes objavljene Jesenske napovedi UMAR. K umiritvi lani pospešene gospodarske rasti bo prispevala predvsem nižja rast izvoza. Ta bo sicer ostala visoka, vendar bo ob umirjanju rasti tujega povpraševanja nekoliko nižja kot lani. Investicijska aktivnost bo ostala visoka; stopnje rasti bodo le nekoliko nižje od lanskih. Nadalje pa se bosta povečali zasebna in državna potrošnja. V prihodnjih letih se bo umirjanje gospodarske rasti nadaljevalo, kar bo poleg postopno nižje rasti tujega povpraševanja v vse večji meri posledica demografskih dejavnikov, ki omejuje število delovno aktivnih.

Gospodarska rast v trgovinskih partnericah se bo glede na zadnje napovedi mednarodnih institucij z letošnjim letom nekoliko upočasnila. »Po lanskih izredno visokih rasteh bo temu letos sledila zmernejša rast slovenskega izvoza. To povezujemo z upočasnitvijo rasti tujega povpraševanja, iztečejo pa se tudi enkratni dejavniki v avtomobilski industriji, ki so zlasti lani in tudi letos znatno povečali izvoz,« je pojasnil Boštjan Vasle, vršilec dolžnosti direktorja UMAR. Rast uvoza se bo umirjala počasneje od izvoza.

Slika: Gospodarska rast v Sloveniji in evrskem območju


Vir: Eurostat, SURS, predpostavke in napovedi UMAR.

Podobno kot pri izvozu bo tudi rast investicij sicer nekoliko nižja kot lani, a bo ostala visoka in jo pričakujemo v vseh segmentih investicijske aktivnosti, tako v gradbeništvu kot tudi pri investicijah v opremo in stroje. Rast zasebne potrošnje se bo letos pod vplivom ugodnih gibanj na trgu dela in optimizma med potrošniki okrepila. V prihodnjih letih pa pričakujemo njeno postopno umirjanje, kar pripisujemo predvsem umiritvi rasti zaposlenosti. Ta bo tudi ključni razlog za umiritev rasti državne potrošnje v prihodnjih letih, potem ko je pomemben razlog za njeno visoko letošnjo rast prav povečanje zaposlenosti v javnem sektorju.

Na trgu dela vse večji vpliv demografije

Zaposlenost se bo letos in prihodnje leto še naprej povečevala v večini dejavnosti. »Ob vse večjih omejitvah na strani ponudbe dela pa se bo rast zaposlenosti postopoma umirila, kljub nekoliko višji stopnji aktivnosti in zaposlovanju tujih državljanov,« je še poudaril Vasle. Število registriranih brezposelnih se bo še naprej zmanjševalo. Ob nadaljnji rasti gospodarske aktivnosti in zaposlenosti bodo na to vplivali tudi demografski dejavniki.

Rast plač se bo ob vse večjih pritiskih letos in prihodnje leto krepila. Zmanjševanje števila delovno aktivnih se bo namreč nadaljevalo, omejitve podjetij pri iskanju ustrezno usposobljenih delavcev pa bodo še bolj izrazite. Rast plač, zlasti v izvoznem sektorju, pa ob težnji po ohranjanju konkurenčnega položaja še ne bo bistveno presegala rasti produktivnosti.

Rast cen, ki se je lani po obdobju zelo nizke rasti oz. deflacije nekoliko povečala, bo letos in prihodnje leto še malo višja (1,8 %). K temu bosta prispevala predvsem močno zvišanje cene nafte in postopna krepitev rasti cen storitev.