Grafi tedna od 8. do 12. januarja 2018: podatki o izvozu in uvozu blaga ter predelovalnih dejavnostih

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so ob koncu lanskega leta ostale ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je nadalje povečala, realni izvoz blaga pa je ostal visok. Ob intenzivni izvozni aktivnosti in krepitvi domače potrošnje je ostal visok tudi uvoz blaga.

IZVOZ IN UVOZ BLAGA, november 2017

Realni izvoz blaga je po občutni rasti v predhodnih mesecih novembra ostal visok. V prvih enajstih mesecih je bil medletno večji za 10,2 %, povečal se je v vseh skupinah proizvodov, najbolj v skupini strojev in vozil. Visok je tudi uvoz blaga, kar je povezano z intenzivno izvozno aktivnostjo in krepitvijo domačega povpraševanja. V prvih enajstih mesecih je bil za 10,6 % večji kot pred letom.

PROIZVODNJA PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI, november 2017

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se je novembra nadalje povečal. V prvih enajstih mesecih je bil medletno večji za 8,4 % (del. dnem prilagojeno). Večji je bil v skoraj vseh panogah, najbolj v izvozno usmerjenih tehnološko zahtevnejših panogah.