Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 5. do 9. novembra 2018: proizvodnja predelovalnih dejavnosti, izvoz in uvoz blaga

Izvozno usmerjeni del gospodarstva se umirja ob skromnejši rasti tujega povpraševanja. Rast obsega proizvodnje predelovalnih dejavnostih ostaja nizka, izvoz blaga pa se je znižal.

Krepitev obsega proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je v tretjem četrtletju, ob nizki rasti tujega povpraševanja, v večini panog ostala skromna. Proizvodnja motornih vozil je bila nižja kot v enakem obdobju lani (zaradi izteka vpliva enkratnega dejavnika). Ob skromni krepitvi proizvodnje v trgovinskih partnericah se je precej znižala tudi medletna rast nekaterih panog, ki proizvajajo proizvode za vmesno porabo.

Ob umirjanju rasti v naših največjih trgovinskih partnericah sta se realni izvoz in uvoz, predvsem blaga za vmesno potrošnjo, v tretjem četrtletju zmanjšala. V prvih devetih mesecih je bil izvoz za 7,2 % večji kot pred letom, uvoz pa za 8,0 %.