Grafi tedna od 5. do 9. februarja 2018: podatki o trgovinski bilanci, predelovalnih dejavnostih in cenah

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so se v zadnjem četrtletju lani nadalje izboljšale. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga sta se ob nadaljnji krepitvi tujega povpraševanja in ugodnem konkurenčnem položaju nadalje povečala. Ob intenzivni izvozni aktivnosti in krepitvi domače potrošnje je ostal visok tudi uvoz blaga. Rast cen življenjskih potrebščin v začetku leta ostaja umirjena.

IZVOZ IN UVOZ BLAGA, december 2017

Visoka rast realnega izvoza in uvoza blaga se je v zadnjem četrtletju lani nadaljevala. V letu 2017 se je, ob nadaljnji krepitvi tujega povpraševanja in ugodnem konkurenčnem položaju predelovalnih dejavnosti, rast  realnega izvoza nadalje povečala (9,9 %). Večja kot leto prej je bila tudi rast uvoza (10,5 %), k temu pa sta, poleg ugodnih izvoznih gibanj, prispevala tudi krepitev zasebne in investicijske potrošnje.

PROIZVODNJA PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI, december 2017

Rast obsega proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se je v zadnjem četrtletju lani še okrepila. Proizvodnja se je lani povečala za 8,7 %. Večja je bila v večini panog (z izjemo nekaterih nizko tehnološko zahtevnih), najbolj se je povečala v bolj izvozno usmerjenih panogah, predvsem nekaterih srednje visoko tehnološko zahtevnih.

CENE, januar 2018

Medletna rast cen življenjskih potrebščin ostaja umirjena. K manjšemu znižanju januarja (na 1,5 %) je največ prispeval manjši prispevek cen energentov, nižja je bila tudi rast cen v skupini oblačila in obutev. Nekoliko se je okrepila rast cen storitev, rast cen hrane pa je ostala visoka (3 %).

Na vrh