Grafi tedna od 4. do 8. junija 2018: podatki o izvozu in uvozu blaga ter proizvodnji predelovalnih dejavnostih

Po visoki rasti v lanskem letu se umiritev tujega povpraševanja v začetku leta odraža v umirjenih gibanjih izvoznega dela gospodarstva in uvoza.

IZVOZ IN UVOZ BLAGA, april 2018

Realni izvoz in uvoz blaga sta se v zadnjih mesecih nekoliko zmanjšala, a sta še naprej ostala visoka. Izvoz je bil v prvih štirih mesecih medletno večji za 9,3 %, k rasti je pomembno prispeval izvoz vozil. Uvoz se je v tem obdobju povečal za 10,0 %.

PROIZVODNJA PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI, april 2018

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ostaja na podobno visoki ravni kot v zadnjem četrtletju lani. V primerjavi z enakim obdobjem lani je večji za 8,4 %. Rast ostaja najvišja v tehnološko zahtevnejših panogah.