Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 29. oktobra do 5. novembra 2018: prihodek v trgovini, cene, donosnost obveznice, menjalni tečaj in 3-mesečni EURIBOR.

Ugodne gospodarske razmere, rastoče trošenje gospodinjstev in izvoz (predvsem osebnih vozil) so še naprej odločilni dejavniki rasti prihodka v trgovini. Ob tem rast cen ostaja stabilna, poganjajo jo predvsem zunanji dejavniki. V zadnjih mesecih pa se je zaradi zaostrovanja razmer v Italiji povečal razmik med donosnostjo slovenske in nemške obveznice.

Prodaja v trgovini se nadalje povečuje, spodbujena s trošenjem gospodinjstev, izvozom in proizvodno aktivnostjo panog, povezanih s trgovino (predelovalne dejavnosti, promet, gradbeništvo). Tako se nadaljuje rast prodaje osebnih avtov in drugih trajnih dobrin ter nekaterih poltrajnih proizvodov. Letos se nadaljuje tudi živahno trgovanje z nekaterimi primarnimi proizvodi (zemeljski plin, električna energija).

Medletna rast cen življenjskih potrebščin skladno s pričakovanji ostaja okrog 2-odstotna. Ob rasti cen nafte na svetovnih trgih k inflaciji največ prispevajo višje cene goriv in energije, v zadnjih mesecih se je izraziteje okrepila tudi rast cen toplotne energije, postopoma pa so pričele naraščati tudi cene električne energije. Ob ugodnih razmerah v gospodarstvu rast cen storitev ostaja okrog 2,5-odstotna, cene poltrajnega in trajnega blaga pa medletno nižje.

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice se je oktobra povečala za okoli 10 b. t. (na 1,15%), podobno tudi razmik do nemške obveznice (na okrog 70 b. t.). Ocenjujemo, da je to verjetno povezano z zaostrovanjem razmer v Italiji; donosnost do dospetja italijanske obveznice se je povišala za več kot 50 b. t., na skoraj 3,5 %. Del povpraševanja s trga obveznic perifernih držav se preusmerja na obveznice manj tveganih jedrnih držav evrskega območja.

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je oktobra znižala na najnižjo raven v zadnjih 16 mesecih. Medletno je bila nižja za 2,8 %.

3-mesečni EURIBOR ob nespremenjenih ključnih obrestnih merah ECB ostaja na zelo nizki ravni.