Grafi tedna od 29. januarja do 2. februarja 2018: podatki o prihodku v trgovini, euriborju in obveznicah

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne. Prodaja v večini trgovinskih panog se je ob koncu lanskega leta nadalje povečala. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice sta bili tudi januarja nizki. Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem pa je dosegla najvišje ravni po decembru 2014.

PRIHODEK V TRGOVINI, november 2017

Prodaja v večini trgovinskih panog se je ob koncu lanskega leta še povečala in bila v prvih enajstih mesecih za okoli desetino višja kot pred letom. Na ugodne rezultate je vplivala nadaljnja rast trošenja gospodinjstev in izvoza (predvsem vozil) ter visoka aktivnost nekaterih panog povezanih s trgovino (predelovalne dejavnosti, promet).

3-MESEČNI EURIBOR, januar 2018

3-mesečni EURIBOR je v začetku letošnjega leta ostal na podobno nizki ravni kot v zadnjem letu.

MENJALNI TEČAJ USD ZA EUR, januar 2018

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je januarja povečala za 3,1 % in  konec meseca dosegla najvišje vrednosti po decembru 2014. Medletno je bila višja 14,9 %.

Na vrh

DONOSNOST OBVEZNICE, januar 2018

Pričakovanja nekoliko manj spodbujevalne denarne politike so vplivala na rast donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev. Januarja se je tako tudi donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice nekoliko zvišala. Razmik do nemške obveznice ostaja nizek (46 b. t.).