Grafi tedna od 28. maja do 1. junija 2018: podatki o bruto domačem proizvodu, trgu dela, trgovini, cenah in finančnih trgih

Gospodarska rast ostaja visoka in široko osnovana, nadaljujejo se tudi ugodna gibanja na trgu dela. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se krepi predvsem zaradi višje rasti cen energentov ter nekaterih storitev.

BRUTO DOMAČI PROIZVOD, 1. četrtletje 2018

Medletna rast BDP je v prvem četrtletju ostala visoka in široko osnovana (4,6 %), v primerjavi z močnim predhodnim četrtletjem pa se je upočasnila. To je bila posledica umiritve lani hitro rastočega izvoza in neugodnih vremenskih vplivov na gradbeništvo.

TRG DELA, raziskava aktivno in neaktivno prebivalstvo (ADS), 1. četrtletje 2018

V prvem četrtletju so se ugodna gibanja na trgu dela nadaljevala, nadalje se je povečalo število zaposlenih in zmanjšalo število brezposelnih. Teh je bilo medletno manj za četrtino.

PRIHODEK V TRGOVINI, marec 2018

Prodaja v trgovini je v prvem četrtletju ostala visoka in bila realno za 3,9 % višja kot pred letom, na kar sta vplivala višje trošenje gospodinjstev in izvoz (predvsem vozil) ter visoka proizvodna aktivnost panog povezanih s trgovino (predelovalne dejavnosti, promet).

Na vrh

CENE, maj 2018

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je maja nadalje povišala (na 2,0 %). K temu je največ prispevala okrepljena rast cen storitev, predvsem cen počitnic v paketu, in rast cen v skupini komunikacije. Ob dražji nafti se je okrepil tudi prispevek cen energentov.

MENJALNI TEČAJ USD ZA EUR, maj 2018

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je močneje znižala (-3,8 %) in dosegla najnižje vrednosti v zadnjih šestih mesecih. Medletno je bila višja za 6,8 %.

3-MESEČNI EURIBOR, maj 2018

3-mesečni EURIBOR ostaja na zelo nizki ravni.

DONOSNOST OBVEZNICE, maj 2018

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice in razmik do nemške obveznice se ohranjata na nizkih ravneh.