Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 7. do 11. januarja 2019: mednarodna menjava in proizvodnja v predelovalnih dejavnostih

Povečanje proizvodnje predelovalnih dejavnosti je tudi proti koncu leta ostalo skromno, izvoz blaga pa se je po znižanju v tretjem četrtletju okrepil, vendar je rast ostala skromnejša kot v letu 2017, predvsem zaradi nižje rasti gospodarske aktivnosti v trgovinskih partnericah in večji negotovosti v mednarodnem okolju.

Realni izvoz in uvoz blaga sta se po znižanju v tretjem četrtletju v zadnjih mesecih 2018 povečala, vendar je rast ostala bolj umirjena kot v letu 2017. To je predvsem posledica posledica nižje rasti tujega povpraševanja ob povečani negotovosti v mednarodnem okolju, delno tudi nekaterih enkratnih domačih dejavnikov. Nižja rast uvoza pa je predvsem posledica nekoliko skromnejše rasti uvoza za vmesno porabo.

Povečevanje obsega proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je tudi v zadnjih mesecih leta 2018 ostalo skromno, predvsem zaradi vpliva zunanjih dejavnikov. Ob umirjeni proizvodnji v glavnih trgovinskih partnericah, predvsem v avtomobilski industriji, se je proizvodnja proizvodov za vmesno porabo od sredine leta celo nekoliko znižala. Proizvodnja izdelkov za široko porabo pa se je predvsem v drugi polovici leta povečala. Od začetka leta se je povečala tudi proizvodnja investicijskih dobrin, vendar precej skromneje kot v preteklih letih.