Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 17. do 21. decembra 2018: trg dela, cene industrijskih proizvodov in gospodarska klima

Razmere na trgu dela se nadalje izboljšujejo, rast delovno aktivnih pa se je upočasnila. Poleg pomanjkanja delovne sile k temu prispeva tudi zmanjševanje priliva iz brezposelnosti. Rast plač v zasebnem sektorju se je v ugodnih gospodarskih razmerah okrepila. Konec leta se je razpoloženje v gospodarstvu nekoliko izboljšalo, a je nižje kot pred letom.

Število delovno aktivnih se povečuje skromneje kot lani, ob pomanjkanju ustrezne delovne sile pa se povečuje zaposlovanje tujcev. Ob nižji rasti zaposlovanja iz brezposelnosti se je umirilo tudi zmanjševanje števila registriranih brezposelnih.

V prvih desetih mesecih je bila medletna rast plač višja kot v enakem obdobju lani. V zasebnem sektorju na višjo rast vplivajo ugodni poslovni rezultati podjetij, relativno nizka brezposelnost in postopna rast produktivnosti. V javnem sektorju je rast še vedno odraz sprejetih dogovorov s sindikati in rednih napredovanj konec preteklega leta.

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev na domačem in tujih trgih se umirja, k čemur največ prispeva nižja rast cen surovin. Novembra je bila rast cen industrijskih proizvodov najnižja po januarju 2017.

Razpoloženje v gospodarstvu se je v zadnjih mesecih nekoliko izboljšalo, vendar ostaja nižje kot pred letom. Po zmanjševanju od začetka leta se je nekoliko povečalo zaupanje v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki. V ostalih dejavnostih je tudi ob koncu leta dosegalo medletno podobne ravni.