Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 10. do 14. decembra 2018: predelovalne dejavnosti, mednarodna menjava in gradbeništvo

Rast izvozno usmerjenega dela gospodarstva se je ob negotovih razmerah v mednarodnem okolju letos upočasnila, presežek v blagovni menjavi se v zadnjih mesecih zmanjšuje. Nadaljujejo pa se ugodna gibanja v gradbeništvu, predvsem v gradnji inženirskih objektov.

Rast obsega proizvodnje v predelovalnih dejavnostih v drugi polovici leta ostaja upočasnjena. H krepitvi proizvodne aktivnosti v zadnjih mesecih sicer največ prispevajo visoko tehnološko zahtevne panoge, v ostalih pa rast ostaja skromna. V drugi polovici leta se je izpel učinek zagona proizvodnje novega osebnega vozila, na skromnejšo rast kot lani pa vpliva tudi uvedba novega preizkusnega postopka za določanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov osebnih vozil.

Rast realnega izvoza in uvoza blaga se nadaljuje, a počasneje kot lani. Do upočasnitve je prišlo zlasti v rasti izvoza panog, povezanih z avtomobilsko industrijo, saj se je v drugi polovici leta izpel učinek zagona proizvodnje novega osebnega vozila. Ob še naprej negotovim razmeram v mednarodnem okolju so pričakovanja glede izvoza nižja kot lani.

Aktivnost v gradbeništvu se nadalje povečuje, zlasti v gradnji inženirskih objektov; kar je povezano z investicijami države, občin in infrastrukturnih podjetij. Tudi aktivnost v gradnji stavb je precej višja kot lani, a v zadnjih mesecih stagnira.
Visoka rast aktivnosti se ob znakih pomanjkanja delovne sile se odraža tudi v cenovnih pritiskih: cene v gradbeništvu so bile oktobra medletno višje za 5 %; nazadnje je bila rast cen tako visoka leta 2008.

Presežek tekočega računa plačilne bilance se v zadnjih mesecih nekoliko zmanjšuje, a ostaja zelo visok. Zaradi hitrejše rasti uvoza od izvoza, tudi zaradi poslabšanih pogojev menjave, je manjši predvsem presežek v blagovni bilanci. Presežek v storitveni bilanci pa se še naprej povečuje, predvsem v menjavi transportnih storitev in potovanj. Nadalje se znižujejo tudi stroški financiranja zunanjega dolga. V dvanajstih mesecih do oktobra je presežek tekočih transakcij znašal 7,0 % BDP.