Grafi tedna od 2. do 6. julija 2018: podatki o obveznicah, euriborju in menjalnem tečaju

Razmik do donosnosti nemške obveznice se je junija precej povišal predvsem zaradi nižje donosnosti do dospetja nemške obveznice. 3-mesečni EURIBOR je še naprej negativen. Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem pa se od začetka leta znižuje.

DONOSNOST OBVEZNICE, junij 2018

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice se junija ni izraziteje povišala. Razmik do donosnosti nemške obveznice pa se je povišal za skoraj četrtino (na 74 b. t). Ocenjujemo, da se je zaradi zaostrovanja razmer na italijanskih finančnih trgih, del povpraševanja preusmeril v vrednostne papirje manj tveganih jedrnih držav evrskega območja. Tako se je najizraziteje (za 12 b. t.) znižala donosnost do dospetja nemške obveznice.

3-MESEČNI EURIBOR, junij 2018

3-mesečni EURIBOR tudi junija ostaja negativen.

MENJALNI TEČAJ USD ZA EUR, junij 2018

Zniževanje vrednosti evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je junija nadaljevalo. Medletno je bila vrednost višja še za 1,2 %.

Na vrh