Grafi tedna od 18. do 22. junija 2018: podatki o gospodarski klimi, trgu dela in cenah industrijskih proizvajalcev

Razpoloženje v gospodarstvu se je po poslabšanju v prvem četrtletju stabiliziralo na razmeroma visoki ravni, razmere na trgu dela pa se še naprej izboljšujejo. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ostaja okoli 2-odstotna.

KAZALNIK GOSPODARSKE KLIME, junij 2018

Poslabševanje razpoloženja v gospodarstvu se je konec prvega četrtletja ustavilo. Zaupanje se je nadalje nekoliko zmanjšalo le v predelovalnih dejavnostih, vendar tako kot v ostalih dejavnostih ostaja nad dolgoletnim povprečjem. Visoko ostaja tudi zaupanje potrošnikov.

TRG DELA, april-maj 2018

Število delovno aktivnih še naprej narašča in je na ravni iz sredine leta 2008. Zniževanje števila registriranih brezposelnih se je v zadnjih mesecih upočasnilo. Na to vpliva predvsem manjše število črtanj iz evidence zaradi kršitve obveznosti v skladu s spremembo Zakona o urejanju trga dela.

CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV, maj 2018

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ostaja okoli 2-odstotna. Maja se je nekoliko povečala rast cen na tujih trgih pod vplivom višje rasti cen proizvodov za investicije in netrajnega blaga za široko porabo.

Na vrh