Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 15. do 19. aprila 2019: trg dela, plače, gradbeništvo, industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev

Rast zaposlenosti v začetku leta se nadaljuje, ob pomanjkanju delovne sile se povečuje zaposlovanje tujcev; okrepila se je tudi rast plač. Rast aktivnosti v gradbeništvu se krepi.

Razmere na trgu dela so se v začetku leta nadalje izboljšale. Število delovno aktivnih se je še povečalo, predvsem v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Gibanja na trgu dela vedno bolj zaznamujeta pomanjkanje delovne sile in povečano zaposlovanje tujcev, katerih prispevek k rasti skupnega števila delovno aktivnih je že skoraj dvotretjinski. Število registriranih brezposelnih se je v prvih treh mesecih nadalje zmanjševalo, a počasneje kot predhodna leta ob že nizki ravni brezposlenosti. Konec marca jih je bilo 76.533, kar je 5,8 % manj kot leto prej.

Medletna rast plač je bila v prvih dveh mesecih višja kot v enakem obdobju lani. V zasebnem sektorju je k rasti poleg konjunkturnih in demografskih dejavnikov (dobri poslovni rezultati podjetij in postopna rast produktivnosti, pomanjkanje delovne sile in s tem povezan pritisk na višje plače) prispeval še dvig minimalne plače. Plače so se najbolj povišale v dejavnostih, kjer je delež prejemnikov minimalne plače velik in je veliko tudi pomanjkanje delovne sile (trgovina, gostinstvo in druge raznovrstne dejavnosti).  Rast plač v javnem sektorju je bila predvsem odraz visoke rasti v sektorju država zaradi višjega vrednotenja večine delovnih mest, dogovorjenega konec lanskega leta in napredovanj.

Vrednost del v gradbeništvu se je februarja močno povečala. Po rasti v januarju so na to vplivale tudi ugodne vremenske razmere. Ta vpliv je še posebej izrazit v primerjavi z lanskim februarjem, saj je bila aktivnost medletno višja za 40,3 %. Povečanje del je bilo največje v gradnji stanovanj (medletno za 79,6 %) in sledi rasti gradbenih dovoljenj v predhodnih mesecih. Po daljšem obdobju padanja so se okrepili tudi kazalniki pogodb, ki naj bi nakazovali prihodnjo gradbeno aktivnost. Kljub temu ostaja zaloga pogodb v gradbeništvu februarja nižja kot pred letom.

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se v prvem četrtletju letos ohranja nekoliko nad 1 %. Skupno (domači in tuji trg) se še naprej upočasnjuje rast cen surovin, rast cen energentov pa se je še nekoliko okrepila, predvsem zaradi višjih cen v oskrbi z električno energijo. Krepi se tudi rast cen proizvodov za investicije, zlasti na tujih trgih. Ob umirjanju tujega povpraševanja se cene ostalih skupin na tujih trgih večinoma znižujejo. Rast cen na domačem trgu ostaja stabilna, medletno so bile nižje le cene trajnega blaga za široko porabo.