Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 14. do 18. januarja 2019: trg dela, plače, gradbeništvo in plačilna bilanca

Izboljševanje razmer na trgu dela se je ob koncu leta 2018 nadaljevalo, tudi rast plač je bila višja kot leto pred tem. Na gibanja na trgu dela vedno bolj vpliva pomanjkanje delovne sile. Nadalje se je povečala tudi aktivnost v gradbeništvu. Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok.

Tudi ob koncu leta 2018 se je nadaljevala razmeroma hitra rast števila delovno aktivnih, ki jo je, ob pomanjkanju delavcev, poganjalo vedno večje zaposlovanje tujih državljanov. Število registriranih brezposelnih se je nadalje zmanjševalo, a počasneje kot predhodna leta ob že nizki ravni brezposelnosti.

Rast plač je bila v prvih enajstih mesecih 2018 višja kot v enakem obdobju predhodnega leta. To velja predvsem za zasebni sektor, kjer na višjo rast vplivajo relativno nizka brezposelnost, postopna rast produktivnosti in dobri poslovni rezultati podjetij, kar se je pokazalo tudi v novembrskih izrednih izplačilih. V javnem sektorju so na nekoliko višjo rast vplivale predvsem javne družbe. V sektorju država pa se je rast v zadnjih mesecih upočasnila zaradi postopnega izpetja sprejetih dogovorov s sindikati iz leta 2016.

Vrednost del v gradbeništvu se je proti koncu lanskega leta nadalje povečala, najbolj v gradnji inženirskih objektov, kar je povezano z javnimi investicijami. Aktivnost v gradnji stavb pa je po znatni rasti v preteklih letih v drugi polovici lanskega leta stagnirala.
Kazalniki pogodb, ki naj bi nakazovali prihodnjo gradbeno aktivnost, so se proti koncu leta znižali. Zaloga pogodb v gradbeništvu je bila novembra tako nižja kot pred letom.

Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok. Presežek v storitveni bilanci se je še povečal, predvsem v menjavi transportnih storitev in zaradi višjih neto prilivov od potovanj. Nadalje se znižujejo tudi stroški financiranja zunanjega dolga. Nižji pa je presežek v blagovni bilanci, zaradi hitrejše rasti uvoza od izvoza, kar je povezano tudi s poslabšanjem pogojev menjave. V dvanajstih mesecih do novembra je presežek tekočih transakcij znašal 7,2 % BDP.