Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 28. januarja do 1. februarja 2019: podatki o trgovini, donosnosti obveznic, menjalnem tečaju in obveznicah

Prodaja v trgovini se je v večini segmentov v zadnjih mesecih 2018 nadalje povečala.

Rast prodaje v trgovini se je tudi proti koncu leta 2018 nadaljevala. V prvih enajstih mesecih 2018 je bil prihodek medletno realno višji za 7,8 %, povečal se je v večini segmentov. Na to je vplivala rast trošenja gospodinjstev (predvsem v segmentu trajnih dobrin), izvoza (predvsem pri motornih vozilih), proizvodne aktivnosti panog povezanih s trgovino na debelo (predelovalne dejavnosti, promet, gradbeništvo) in trgovanja z nekaterimi primarnimi proizvodi (zemeljski plin, električna energija). Medletno nižja pa je bila prodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov ter oblačil in obutve.

Razmere na trgu obveznic so bile januarja stabilne. Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice je ostala podobna kot konec preteklega leta, razmik do nemške obveznice pa se je nekoliko povečal (na 84 b. t.).

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je januarja nekoliko okrepila, medletno pa je ostala nižja (za 6,4 %).

3-mesečni EURIBOR ostaja negativen.