Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 21. do 25. januarja 2019: kazalnik gospodarske klime in cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev

Razpoloženje v gospodarstvu se od začetka zadnjega četrtletja lani ponovno izboljšuje, k čemur prispevata predvsem krepitev zaupanja potrošnikov ter podjetij predelovalnih dejavnosti. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je lani nekoliko upočasnila na domačem in tujih trgih.

Razpoloženje v gospodarstvu se od začetka zadnjega četrtletja lani ponovno izboljšuje. K temu prispevata predvsem krepitev zaupanja potrošnikov ter podjetij predelovalnih dejavnosti, v ostalih dejavnostih pa se zaupanje od sredine lanskega leta ni bistveno spremenilo.

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je lani nekoliko upočasnila na domačem in tujih trgih. K temu je največ prispevala nižja rast cen surovin, znižala pa se je tudi rast cen blaga za široko potrošnjo. Cene energentov pa so se v preteklem letu pričele izraziteje krepiti, zvišala se je tudi rast cen proizvodov za investicije.