Grafi tedna od 11. do 15. junija 2018: podatki o gradbeništvu, plačilni bilanci in plačah

Aktivnost v gradbeništvu se je aprila ob ugodnejših vremenskih razmerah ponovno povečala. Presežek tekočega računa plačilne bilance se je še povečal. Medletna rast plač v zasebnem in javnem sektorju je višja kot pred letom.

GRADBENIŠTVO, april 2018

Ob ugodnejših vremenskih razmerah se je aprila aktivnost v gradbeništvu povečala, po upočasnitvi v prvem četrtletju. Intenzivna gradnja stavb je predvsem odraz okrepljenega optimizma zasebnega sektorja, dela na inženirskih objektih pa povišanih investicijskih izdatkov države in infrastrukturnih podjetij.

PLAČILNA BILANCA, april 2018

Presežek tekočega računa plačilne bilance se povečuje. K medletno višjemu presežku prispevajo: presežek v blagovno-storitveni menjavi s tujino, manjši stroški financiranja zunanjega dolga in manjši neto odlivi dividend v tujino. V dvanajstih mesecih do aprila je presežek tekočih transakcij znašal 6,8 % BDP.

PLAČE, april 2018

Medletna rast plač je v prvih štirih mesecih višja kot v enakem obdobju lani. V zasebnem sektorju je predvsem odraz dobrih poslovnih rezultatov podjetij, v javnem pa predvsem izplačil napredovanj.

Na vrh