Grafi tedna 4. do 8. september 2017: podatki o mednarodni menjavi in predelovalnih dejavnostih

Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se je julija nadalje povečal, je bil v prvih sedmih mesecih medletno precej večji (za 7,6 %).

Izvoz in uvoz blaga, julij 2017

Realni izvoz blaga (ocena UMAR)
-    jul 2017/jun 2017: 1,7 % (desez. UMAR)
-    jul 2017/jul 2016: 9,4 %
Realni uvoz blaga (ocena UMAR)
-    jul 2017/jun 2017: 0,7 %(desez. UMAR)
-    jul 2017/jul 2016: 9,7 %

Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Podobno intenzivno narašča tudi uvoz, kar je povezano z intenzivno izvozno aktivnostjo, deloma pa tudi s krepitvijo domačega povpraševanja, ki narašča najhitreje po letu 2008.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, julij 2017

-    jul 2017/jun 2017: 0,4 % (desez. UMAR)
-    jul 2017/jul 2016: 6,7 % (del. dnem prilagojeno)

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se je julija nadalje povečal, je bil v prvih sedmih mesecih medletno precej večji (za 7,6 %). Obseg proizvodnje, ki se je začel krepiti sredi leta 2013 in pospešil v letu 2016, že precej presega najvišjo raven, doseženo pred krizo.