Grafi tedna 4. do 8. december 2017: podatki o mednarodni menjavi in proizvodnji predelovalnih dejavnosti

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva, zlasti predelovalnih dejavnostih, se še naprej izboljšujejo. Pod vplivom ugodnih izvoznih gibanjih in ob krepitvi domače potrošnje je bil višji tudi uvoz.

IZVOZ IN UVOZ BLAGA, oktober 2017

Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in ugodnem konkurenčnem položaju predelovalnih dejavnosti. Pod vplivom ugodnih izvoznih gibanjih in ob krepitvi domače potrošnje je bil višji tudi uvoz. V prvih desetih mesecih je bil izvoz medletno večji za 9,9 %, uvoz pa za 10,4 %.

PROIZVODNJA PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI, oktober 2017

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se še naprej povečuje, na kar vplivata krepitev tujega povpraševanja in ugoden konkurenčni položaj. V prvih desetih mesecih je bila proizvodnja za 8,4 % večja kot pred letom. Najbolj se je povečala v izvozno usmerjenih tehnološko zahtevnejših panogah.