Grafi tedna 28. avgust do 1. september 2017: podatki o gospodarski rasti, trgu dela, trgovini in cenah

Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela; ugodne razmere se odražajo tudi na prihodku v trgovini; medletna rast cen ostaja nizka. Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je v zadnjih dveh mesecih občutneje povečala.

Bruto domači proizvod, Q2 2017

-    Q2 2017/Q1 2017: 1,1 % (desez. SURS)
-    Q2 2017/Q2 2016: 4,4 %

V drugem četrtletju se je nadaljevala visoka rast gospodarske aktivnosti, ki je ostala občutno višja kot v povprečju evrskega območja. Rast spodbujajo vsi segmenti gospodarstva, poleg izvoza tudi zasebna in državna potrošnja ter investicije.

Trg dela, raziskava aktivno in neaktivno prebivalstvo (ADS), Q2 2017

Štev. del. aktivnih
-    Q2 2017/Q1 2017: 0,1 % (desez. UMAR)
-    Q2 2017/Q2 2016: 3,9 %
Štev. anketno brezposelnih
-    Q2 2017/Q1 2017: -8,5 % (desez. UMAR)
-    Q2 2017/Q2 2016: -15,4 %
St. anketne brezposelnosti: 6,7 % (desez. UMAR)
-    Q2 2017/Q1 2017: -0,6 o. t. (desez. UMAR)
-    Q2 2017/Q2 2016: -1,4 o. t.

Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela. Število brezposelnih se je nadalje zmanjšalo, vidneje tudi dolgotrajno brezposelnih.

Prihodek v trgovini, Q2 2017

Trgovina na drobno, real. prihodek
-    Q2 2017/Q1 2017: -1,1 % (desez. SURS)
-    Q2 2017/Q2 2016: 8,1 %
Trgovina z motornimi vozili in njihovimi popravili, real. prihodek
-    Q2 2017/Q1 2017: 4,0 % (desez. SURS)
-    Q2 2017/Q2 2016: 12,7 %
Trgovina na debelo, nom. prihodek
-    Q2 2017/Q1 2017: -0,8 % (desez. SURS)
-    Q2 2017/Q2 2016: 8,2 %

Rast prodaje neživil in motornih vozil se je nadaljevala ob nadaljnji rasti trošenja gospodinjstev in izvoza (vozil), prodaja živil pa je ostala najvišja v zadnjih štirih letih. Tudi prihodek v trgovini na drobno z motornimi gorivi in v trgovini na debelo je bil medletno precej višji.

Na vrh

Cene, avgust 2017

-    avg 2017/jul 2017: 0,1 %
-    avg 2017/avg 2016: 1,2 %

Medletna rast cen se je avgusta nekoliko zvišala, a je ostala nizka. Ob rasti potrošnje so medletno višje cene storitev. Višje so tudi cene poltrajnega blaga in hrane, nižje pa cene trajnega blaga.

Menjalni tečaj USD za EUR, avgust 2017

Menjalni tečaj USD za EUR: 1,181 USD

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je v zadnjih dveh mesecih občutneje povečala in dosegla najvišje vrednosti po začetku leta 2014. Medletno je bila višja za 5,3 %.

3-mesečni EURIBOR, avgust 2017

3-mesečni EURIBOR: -0,329 %

3-mesečni EURIBOR je avgusta ostal podoben kot zadnje mesece, medletno je bil nižji za 3,1 b. t.

Donosnost obveznice, avgust 2017

Donosnost EUR obveznice: 1,06 %

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice in razmik do donosnosti nemške obveznice (65 b. t.) sta ostala podobna kot prejšnji mesec.