Grafi tedna 27. november do 1. december 2017: podatki o gospodarski rasti, trgu dela, trgovini in cenah

Razmere v gospodarstvu se še naprej izboljšujejo. Gospodarska aktivnost se nadalje povečuje, znova so se izboljšale razmere na trgu dela. Rast proizvodne aktivnosti in zaposlenosti sta ugodno vplivali na rast prihodka v trgovinskih panogah. Inflacija se je novembra nekoliko okrepila zaradi višjih cen hrane, vendar ostaja na razmeroma nizki ravni. Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice se je še nekoliko znižala.

BRUTO DOMAČI PROIZVOD, 3. četrtletje 2017

V tretjem četrtletju se je nadaljevala visoka rast gospodarske aktivnosti, ki je ponovno presegla povprečje evrskega območja. Medletno je bil BDP večji za 4,5 %. Gospodarska rast ostaja uravnotežena, k njej sta poleg izvoza pomembno prispevala tudi zasebna potrošnja in investicije. Nadaljevala se je tudi rast državne potrošnje.

TRG DELA, raziskava aktivno in neaktivno prebivalstvo (ADS), 3. četrtletju 2017

Po anketnih podatkih se je v tretjem četrtletju nadalje povečalo število zaposlenih v rednem delovnem razmerju in tudi tistih v drugih oblikah dela. Število brezposelnih pa se je nadalje zmanjšalo, vidneje tudi dolgotrajno brezposelnih.

PRIHODEK V TRGOVINI, september 2017

Prodaja v večini trgovinskih panog se je v tretjem četrtletju nadalje povečala. Na ugodne rezultate je vplivala nadaljnja rast trošenja gospodinjstev in izvoza (predvsem vozil) ter visoka proizvodna aktivnost panog povezanih s trgovino.

Na vrh

CENE, november 2017

Inflacija se je novembra nekoliko povišala, a je še vedno na nizki ravni. Na okrepitev rasti so vplivale predvsem višje cene hrane. Prispevki ostalih skupin se niso izraziteje spremenili.

MENJALNI TEČAJ USD ZA EUR, november 2017

Povprečna vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem je novembra ostala podobna kot mesec prej. Medletno je bila višja za 8,7 %.

3-mesečni EURIBOR, november 2017

3-mesečni EURIBOR je tudi novembra ostal podoben kot v preostalih letošnjih mesecih, medletno je bil nižji za 1,6 b. t.

Donosnost obveznice, november 2017

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice se je tudi novembra nekoliko znižala. Nadalje se je znižal tudi razmik do nemške obveznice, na 46 b. t.