Grafi tedna 27. december 2017 do 5. januar 2018: podatki o trgovini, cenah in finančnih trgih

Razmere v gospodarstvu so bile v zadnjih mesecih lanskega leta še naprej ugodne. Prodaja v trgovini se je večinoma nadalje povečala. Na inflacijo so lani najbolj vplivale višje cene energentov in hrane. Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je lani povečala in konec leta dosegla najvišje vrednosti v zadnjih treh letih. Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice je bila ob koncu leta na najnižji ravni po letu 2008.

PRIHODEK V TRGOVINI, oktober 2017

Prodaja v večini trgovinskih panog se je ob koncu leta nadalje povečala. Na visoko prodajo neživilskih proizvodov v trgovini na drobno je vplivala nadaljnja rast trošenja gospodinjstev. Ta je skupaj z večjo prodajo avtomobilov pravnim osebam in v tujino prispevala tudi k nadaljnji rasti prihodka v trgovini z motornimi vozili. Ob visoki aktivnosti nekaterih panog, povezanih s trgovino, se je povečal prihodek v trgovini na debelo.

CENE, december 2017

Rast cen življenjskih potrebščin se je decembra medletno okrepila. K višji inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov in hrane, v primerjavi s predhodnimi meseci pa se je povečal tudi prispevek cen obleke in obutve. Osnovna inflacija se ohranja na nizki ravni.

3-MESEČNI EURIBOR, december 2017

3-mesečni EURIBOR je tudi decembra ostal podoben kot v predhodnih mesecih leta. V povprečju leta 2017 je znašal -0,329 % in se je v primerjavi s predhodnim letom znižal za 6,4 b. t.

Na vrh

MENJALNI TEČAJ USD ZA EUR, december 2017

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je v povprečju leta 2017 povečala (za 2,1 %) in je konec leta dosegla najvišje vrednosti v zadnjih treh letih. Medletno je bila decembra višja za 12,3 %.

DONOSNOST OBVEZNICE, december 2017

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice in razmik do donosnosti nemške obveznice (na 38 b. t.) sta se tudi decembra znižala.