Grafi tedna 20. do 24. november 2017: podatki o cenah industrijskih proizvodov in gospodarski klimi

Ugodna gibanja v gospodarstvu se nadaljujejo in tudi kazalniki razpoloženja se še naprej izboljšujejo. Ob tem še ni zaznati večjih cenovnih pritiskov.

CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV, oktober 2017

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je tudi oktobra ohranila na ravni 2,3 %. Na tujih trgih se je sicer nekoliko znižala, na domačem pa okrepila.

KAZALNIK GOSPODARSKE KLIME, november 2017

Kljub visokim ravnem se razpoloženje v gospodarstvu nadalje izboljšuje. Zaupanje se je novembra še izboljšalo v večini dejavnosti, v gradbeništvu in med potrošniki pa se je ohranilo na visoki ravni.